Capturat

L’acció de capturar conformarà el procés de creació tant visual com sonor en aquest assaig audiovisual. Entenent l’acció de capturar com: 1 Captura (tecnològica): Capturant mitjançant la tecnologia la meua veu, el meu cos i l’espai que m’envolta. Captures de pantalla, captura d’àudio (gravacions d’àudio de WhatsApp), captura dels espais i cossos en escanejat 3D. 2 Captura física: Capturat es refereix igualment a la situació pròpia i de tots nosaltres en aquests moments. A causa de l’Covid-19 ens veiem reclosos, capturats dins de les nostres cases, els nostres cossos es limiten a l’espai tancat de les nostres cases. Tal com un moment capturat es tanca en un arxiu, podríem entendre la nostra casa com una carpeta contenidora on ara estem capturats. Capture la pantalla. Presente les captures. Presente la meua captura. Capture la meua captura.