A través de diversos moments i llocs: L’estratègia de l’herba

Una producció original de Cinema per vindre ―La estratègia de l’herba, dalt a la pantalla― que resumeix força bé la forma d’operar d’aquestes jornades de cinema de no-ficció i experimental, l’activitat de les quals incorpora a participants i públic d’una manera poc diferenciada introduint-los en un flux que travessa diversos moments i llocs.

L’estratègia de l’herba ―llavors encara sense nom― va començar a cuinar-se en les jornades de Cinema per vindre que van tenir lloc al febrer i març de 2016, fonamentalment a Las Naves. Es va plantejar en aquell moment, a la secció d’Imatge, una sèrie de tres diàlegs a dos nivells: diàlegs entre pel·lícules actuals i pel·lícules de la modernitat fílmica, i diàlegs entre cineastes convidats i persones d’altres camps disciplinaris. Totes les pel·lícules escollides tenien un marcat caràcter polític, amb la qual cosa es va establir una pràctica dialògica amb els processos polítics com a element articulador. A més, als cineastes convidats se’ls van realitzar un seguit d’entrevistes filmades en què es va dialogar fonamentalment sobre allò polític en el cinema contemporani. Aquest material es va visionar públicament a La Posta al maig d’aquest mateix any, en el context de les jornades “Política(ques) d’un cinema (per vindre)”. També en el context d’aquestes mateixes jornades, en col·laboració amb el festival Cabanyal Íntim, es va organitzar la projecció en una plaça pública d’aquest barri de la pel·lícula d’Alfonso Amador “50 dies de maig (assaig per a una revolució)”. La travessia processual cridava a tornar al solar en el qual s’havia gravat una de les entrevistes, la qual cosa va ocórrer a l’octubre de 2016. Finalment (fins al moment), el 21 d’octubre al IVAMLab, en una jornada anomenada de “autoproducció “, es va projectar L’estratègia de l’herba, i a partir d’aquest visionat es va convidar al diàleg i la reflexió col·lectiva, alhora que es va presentar el procés de Cinema per vindre per a l’any següent 2017.

L’estratègia de l’herba es compon de quatre parts: 1. Política(ques) d’un cinema per vindre; 2. Públic(s) d’un cinema per vindre; 3. Context(os) d’un cinema per vindre; 4. Estratègia(es) d’un cinema per vindre. Confronta les entrevistes amb Eloy Enciso, María Ruido, lacasinegra i Luis López Carrasco, amb fragments de les pel·lícules: Terra em transe (1967), de Glauber Rocha; Dalla nube alla resistenza (1979), de Danièlle Huillet i Jean Marie Straub; La noir de… (1966), d’Ousmane Sembene; El futur (2013), de Luis López Carrasco; Arraianos (2012), d’Eloy Enciso; L’oeil imperatif (2015), de María Ruido; Pas à Genève (2014), de lacasinegra, i 50 dies de maig (2014), d’Alfonso Amador, i imatges de la projecció d’aquesta pel·lícula en un solar convertit en plaça al barri del Cabanyal. Tot encarrilat en el mateix procés que transcorre per diferents moments i llocs.

Glauber Rocha vs. Luis López Carrasco Huillet & Straub vs. Eloy Enciso Ousmane Sembène vs. María Ruido