Pervers Narcís

La peça reflexiona sobre les dinàmiques de dominació que es desenvolupen en relacions sexoafectives i les que utilitzen els Estats sobre la població. Mitjançant el text Fragments del discurs amorós de Roland Barthes, es proposa una similitud entre els mecanismes de l’amor i els mecanismes de la guerra, mentre que un capturador manipula, sedueix i domina al capturat que, segons Barthes, és sempre feminitzat. Els ideals de feminitat i masculinitat s’entenen com a desencadenants d’aquestes pràctiques des d’una perspectiva crítica, plantejant l’anàlisi sobre subjectes no-normatius en l’estructura binària en una relació homosexual en la qual es desgasten l’un a l’altre. La muntanya russa de relats contradictoris i superposats i la incertesa, la por i el plaer simultani és abraçada per a la construcció d’un retrat subjectiu de la situació viscuda.