La documental edicions en Fundació La Posta

Durant un període de tres mesos, La documental edicions serà una editorial resident a la Fundació La Posta. Els divendres dels mesos d’octubre, novembre i desembre, La documental estarà presencialment a la sala que Fundació La Posta té al carrer Pintor Fillol, al barri del Carme de València, de 10 a 13 hores , desenvolupant les seves activitats habituals, inclosa la venda dels llibres publicats fins a la data: Llibre de temps 13/07/18 – 20/01/19 Conversa, entre Álvaro de los Ángeles i Nico Munuera; El viatje de l’exfinx, de Joan Verdú; El gos de les tres i quart, d’Anja Krakowski; fins i tot d’altres editorials o particulars externs que La documental edicions distribueix i/o ven.

Un divendres al mes, que s’anunciarà amb antelació suficient, es realitzarà un Instagram Live d’una hora de durada des de l’espai de La Posta en diàleg amb altres agents vinculats amb l’editorial. En aquestes accions, l’editor de la documental, Álvaro de los Ángeles, debatrà sobre temes vinculats amb el present del sector editorial, les relacions entre text i imatge, la possibilitat d’editar llibres tangencials a l’art i al sector editorial més comercial, dificultats de la distribució, etc. Cada sessió comptarà amb la participació d’un/a agent que tinga relació amb els llibres editats fins a la data o que vagen a ser publicats en un futur pròxim.