El Perellonet

Rutes

El nucli de població conegut com El Perellonet té el seu origen a la gola del mateix nom, construïda el 1903. Al costat d'ella es va construir la casa per a l'encarregat i guarda de les comportes, on es va instal·lar la família Blayet, fins ara, que regenta un famosíssim restaurant al poble. També va contribuir notablement a la formació del nucli de població, la construcció el 1920 de la carretera Natzaret-Oliva. Als anys trenta es van començar a instal·lar els primers pescadors d'angules, en unes barraques molt precàries buscant la proximitat als vivers d'angules. Aquestes barraques serien substituïdes després a terra ferma per les populars cases de pescadors caracteritzades per la seua coberta en forma de catenària invertida, que es poden veure al conegut com a Grup d'habitatges Marques de Valterra, en honor de qui va ser el seu promotor.


De riu a riu

Rutes

El tram del vell llit del Riu Túria comprès entre el Parc de Capçalera i el lloc on es produeix la bifurcació del nou llit, és com un enclavament, creuat per límits de termes municipals (els de València, Mislata, Quart de Poblet i Paterna). Un territori de difícil lectura. Sembla com una zona d'oportunitats, per a qui les puga prendre.


La línia recta

Rutes

Seguir una línia recta en un passeig de reconeixement d'un paisatge és una estratègia que presenta molts avantatges.