La Fundació

Fundació La Posta neix com un projecte orientat a la investigació i divulgació de l’art contemporani, i en termes més amplis i més profunds, com un projecte dirigit a dinamitzar la creació, una creació arrelada en les potencialitats pròpies amb la mirada posada en el desenvolupament individual i col•lectiu.

Es tracta d’un projecte d’origen privat però amb una forta orientació cap a la comunitat. Una comunitat que es defineix en part per proximitat geogràfica, però que no és aliena al fet que les nostres relacions avui dia es desenvolupen també a través d’internet. En aquest sentit, la comunitat a la qual ens referim és una comunitat expandida a través de la xarxa.

És objectiu de la Fundació La Posta acollir pràctiques artístiques que estiguin vinculades a processos socials i econòmics. En sentit contrari, no es tracta de donar satisfacció al desig de l’art per l’art (o d’acatar el principi de l’autonomia de l’art tal com es va formular durant l’imperi de la modernitat).

La Posta aspira a ser com un Hiroba [広場], el lloc de l’acte d’experimentar. A la ciutat tradicional japonesa, en la qual no es coneix la plaça pública tal com s’ha configurat morfològicament a occident, el hiroba és l’espai urbà que encarna processos identificables de socialització dins la vida de la ciutat.

Fundació La Posta és una organització sense ànim de lucre, que basa la seva força en l’establiment de relacions amb col•laboradors que treballen en benefici propi compartint objectius comuns.