Arxius d’Acció. Autoproduccions col·lectives de Cinema per vindre

“El primer que cal notar ací és que, en la mesura que la identitat d’un treball postconceptual no està vinculada a cap materialització particular, sinó més aviat a la totalitat temporalment oberta de les seues materialitzacions, en relació reflexiva amb la seua idea, té un caràcter inherentement constructiu i processual. Cada materialització (i els límits del que s’inclou en el treball són porosos) es converteix alhora en una documentació del treball i un conjunt de materials per a una presentació posterior del treball. Referent a això, el treball inclou la seua pròpia documentació i, en la mesura que prolifera i es materialitzen les seues materialitzacions, també el seu propi arxiu”.

Peter Osborne, “Archive as Afterlife and Life of Art”

El passat dia 22 de desembre es va presentar a La Posta la documentació dels tallers de Cinema per vindre de 2018, amb el títol “Documentació expositiva dels tallers de Cinema per vindre”. Amb aquest esdeveniment es va iniciar un procés de recuperació, arxiu i exposició dels documents audiovisuals col·lectius que el projecte ha produït des del seu inici en 2013.

L’exposició “Arxius d’Acció” presenta materials audiovisuals (auto)produïts en tallers i activitats desenvolupades en les últimes quatre edicions del projecte Cinema per vindre, des de 2015 fins a 2018. Se centra l’atenció en els materials audiovisuals procedents de la secció “Acció” de Cinema per vindre, dedicada a tallers i activitats formatives de creació i reflexió.

Amb el suport de