Exhibició dels resultats del taller “Aigua”

Un mes de tallers a la Fundació La Posta, entre meitat de desembre de 2023 i meitat de gener de 2024, amb arquitectes i artistes, per treballar sobre el territori i el paisatge.

― D’una banda, el Taller sobre paisatge entròpic, que ja està anunciat en aquesta mateixa web per al proper mes de gener, entre el 8 i el 18 de gener (ara mateix obert el termini d’inscripció, enviant un correu a laposta@fundacionlaposta.org), tota la informació ací.

― I, aquest mateix mes de desembre, entre el 18 i el 21, tindrà lloc el Taller AIGUA organitzat pel Màster en Arquitectura de la Universitat Cardenal Herrera. Encara que a porta tancada (la matrícula està tancada), es podran veure els resultats del taller en format exposició els dies divendres i dissabtes 12, 13, 19 i 20 de gener, en els horaris habituals d’aquests dies: divendres de 17:00 a 20.00 i dissabtes de 11.00 a 14.00.

L’exhibició dels resultats dels treballs d’anàlisi del paisatge i el territori i de les propostes tant constructives com d’ordenació que es puguen fer, és un assumpte d’enorme interés, i convé conèixer la manera de fer-ho, ja que aquestes exposicions són una exigència legal, establerta per tal que els ciutadans puguen participar en els processos de presa de decisions que sobre aquestes matèries adopten les Administracions competents. Per tant, ací tenen els professionals que s’estan iniciant en aquestes matèries, una oportunitat de veure com es desenvolupa una exposició d’aquestes característiques. Com és el cas, per exemple, d’aquells artistes i arquitectes a qui va dirigit el Taller sobre paisatge entròpic, que està específicament orientat a l’adquisició de les habilitats per a la caracterització i la tramitació dels Llocs Històrics i Paisatges Culturals (veure enllaç a baix).

Pel que fa al taller “Aigua”, organitzat pel Màster en Arquitectura de la Universitat Cardenal Herrera i dirigit per l’artista Clara Nubiola, amb què els participants caminaran, miraran, reflexionaran i finalment presentaran una nova visió del paper de l’aigua a la ciutat de València, ens ofereix una oportunitat única de veure els resultats que ofereix una anàlisi efectuada per un grup de professionals de post grau extremadament internacional amb una mirada transcultural. L’exposició corresponent es podrà veure els dies assenyalats a dalt.

ceu

Avui dia, l’aigua és un recurs escàs l’ús i gestió del qual ha de formar part de les reflexions que preocupen el projecte arquitectònic. Davant els urgents períodes de sequera i altes temperatures, especialment a les latituds meridionals, cal investigar maneres d’aprofitar l’aigua que ajudin a optimitzar-ne l’ús i millorar les condicions ambientals del nostre hàbitat urbà. A més de les connotacions evocadores i poètiques de l’aigua, el seu caràcter lúdic o paisatgístic, o la seua funció de flux que canalitza l’economia d’un territori, el seu ús sostenible com a mitjà de millora de les condicions ambientals urbanes és un repte per al disseny contemporani d’hui en dia.

Els estudiants del Màster en Arquitectura de la Universitat Cardenal Herrera CEU treballen sota la direcció de l’oficina SOL 89 a la ciutat de Sevilla i al voltant del seu riu, un sistema fluvial que històricament ha condicionat la seua morfologia urbana i les seues relacions territorials i globals. Tanmateix, aquestes reflexions també les trasllada ara a la ciutat de València l’artista Clara Nubiola, amb qui els alumnes passegen, miren, reflexionen i finalment ens presenten una nova visió del paper de l’AIGUA a la ciutat de València.

______________________

Clara Nubiola, en contínua formació, després d’obtindre el grau en Disseny, cursa màster en Antropologia Social i Cultural i Arquitectura del Territori, a la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, respectivament; ha desenvolupat tallers i organitzat processos participatius en els procediments de presa de decisions d’Administracions públiques amb incidència al territori; ha dut a terme intervencions en espais públics; conferenciant habitual a escoles d’arquitectura i paisatge, a la Universitat Politècnica de Catalunya, ETS d’Arquitectura del Vallès, Universitat Autònoma de Madrid, grau d’arquitectura de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat d’Alacant, etc. Aquest és el segon any que desenvolupa un taller per a alumnes del Màster d’Arquitectura de la Universitat Cardenal Herrera d’Alfara del Patriarca (València).

PUBLICACIONES RELACIONADAS val

Taller sobre paisatge entròpic