Subjecte en qüestió

Amb la performance-instal·lació “Subjecte en qüestió” l’artista busca qüestionar el llenguatge de les imatges. Per a això, col·loca un subjecte assegut en una cadira i nu ―impedint elements afegits al cos que distorsionen la seva neutralitat― entre la paret i una reproducció de vídeo. A la paret s’observa una fotografia del mateix subjecte i en el mateix lloc on està durant l’acció, igualment nu. A la pantalla es mostra un vídeo on apareix el mateix subjecte però aquesta vegada vestit.

Rodolfo Muñoz (Valparaíso, 1990) és un artista visual xilè que porta a terme la seva primera performance-instal·lació amb la qual pretén reflexionar sobre les diferents formes de representació de la imatge, remetent-se al triple codi de Joseph Kosuth: objectual, visual i verbal (One and three chairs, 1965) amb el qual aproximar-se a la realitat: referent, representació i llenguatge. En aquest cas, l’obra es presenta amb aquesta mateixa fi conceptual encara que sense el codi verbal, és a dir, sense el text explicatiu de l’objecte que es mostra. Per tant, el triple codi amb el qual aproximar-se al llenguatge de la imatge per a Rodolfo Muñoz és un subjecte “neutre” -en lloc d’un objecte-, una fotografia on es veu representat aquest subjecte, i el vídeo on el subjecte apareix en moviment i vestit, de manera que convida a l’espectador present en l’acció a repensar en aquest llenguatge visual i en la seva aproximació a la realitat.