INTER»«FERÈNCIES

El projecte INTER><FERÈNCIES proposa el desenvolupament d’un procés col·lectiu de recerca i creació artística intermèdia al voltant del concepte d’interferència. Concepte que fa referència a encreuaments o interposicions entre camins o accions, que provoquen pertorbacions o canvis de trajectòries, afectant-se recíprocament. Les interferències qüestionen l’ordre establert, incorporant l’imprevist en el procés. En el present projecte la interferència és entesa com a element activador de transformacions constructives.

Mitjançant l’activació de xicotetes accions disruptives es planteja un procés col·lectiu per entrecreuar perspectives sobre la naturalesa i potencialitats de l’articulació imatge-so-espai-acció. Es presta especial atenció als mitjans i les seves mediacions, des d’un plantejament transmedia i intermèdia que convida també a la participació del públic.

L’exposició es podrà visitar els dies 16 i 17 de desembre de 17:30 a 20:00 h. El dissabte 16 a les 19:00 tindrà lloc una trobada-xerrada amb els membres del grup IAM-Lab en el qual es compartiran claus del procés i qüestions sobre les seves línies d’investigació artística.

Aquest projecte es vincula a diverses de les línies de recerca del grup IAM-Lab, com són la investigació intermèdia, audiovisual i sonora, la investigació en processos col·laboratius de creació artística, i l’experimentació de metodologies d’Investigació Basada en Arts.

Projecte dissenyat i realitzat pels membres del Grup de Recerca IAM-Lab (UMH): Teresa Marín García (coord.), José Maldonado Gómez, Rocío Villalonga Campos, Eduardo Marín Sánchez, Elisa Lozano Chiarlones, Patricia Escario Jover i Bernabé Gómez.

Bloc del Grup de Recerca IAM-Lab (UMH): http://iamlab.umh.es/