L’apartament / LABi 04

En un paradigma en el qual la ciutat és pur espectacle, i el capitalisme, per mitjà dels seus agents de la simulació, fa impossible discernir la realitat d’allò imposat normativament, pretenem, des del punt de vista de la investigació de la imatge, reflexionar quin és l’espai de l’art en aquest context.

LABi 04, laboratori de pensament, creació i difusió de la imatge, és un projecte del Màster en Fotografia, Art i Tècnica de la Universitat Politècnica de València en col·laboració amb la Fundació La Posta, creat per investigar i experimentar noves vies d’estudi i comprensió de la imatge en connexió amb les necessitats ciutadanes contemporànies.

Des d’aquest projecte proposem un espai, el nom serà l’apartament, que tot i posseir certa fisicitat i les qualitats característiques d’un espai expositiu, pretén ser una extensió de temps, de pensament, d’actuació, de conversa, sobre les possibilitats d’habitabilitat a la ciutat. Un desert en el qual ja carent de roturació, les parets del que és públic i el privat s’esvaeixen, els llocs són meres àrees de trànsit, i les arquitectures obeeixen a l’ordre de l’excés. On la liquiditat dels moviments i els desplaçaments s’evaporen i passen a un estat gasós, a l’igual que les fronteres de l’art i la vida.

Reflexionant des del cos (que és polític), i des d’un espai dissident, plantegem un seguit d’activitats ―residències, xerrades, tallers, i exposicions― al voltant del barri, de l’art, i del pensament crític contemporani.

Dins el programa de residències artístiques, volem proposar quatre experiències dins el marc del projecte, que inclouen la participació de qualsevol cos creatiu que li interessi reflexionar sobre el concepte d’habitabilitat i inhabitabilitat en el context del barri del Carme. Les residències ocorreran en un marc de temps de 24h i constaran d’un pressupost de 50,94€, el qual és el preu mitjà de lloguer d’un apartament de vacances a València durant 24h. El plantejament d’aquesta experiència té com a objectiu explorar els diversos acostaments i accions que poden ocórrer durant aquest temps.

El dissabte 25 de gener a les 20:00 hores “La Mudança” inauguració de “L’apartament” dins de la programació de la 4ª edició de LABi.

Programa de residències

  • 31/01/20     Simulacro de ruina1, Eduardo VD
  • 08/02/20    Estoy aquí, Talegos.TK
  • 15/02/20     Por muchos colores que tenga ese ramo, no quiero esas flores, Alvaro Porras Soriano
  • 22/02/20
  • 29/02/20     Safareig, Elena Sanmartín, Pau Olmo y Pau Mendoza
  • 07/03/20     Alabanza a las naranjas que crecieron al sol y te vieron marchar (puedes venir a mi casa cuando quieras), Olalla Hidalgo Gómez
  • 14/03/20

 

logo LABi 04

 

Participen:

 Turia-Logo

 

PUBLICACIONES RELACIONADAS val

Safareig / L’Apartament

Afterlife After Eight / L’Apartament

L’art relacional i la gestió de la fallida històrica