Docència i participació en la Fundació La Posta

És objectiu fundacional de la Fundació La Posta la investigació i divulgació de l’art contemporani. Estretament relacionat amb la investigació hi ha l’activitat docent. Les activitats docents han estat molt presents durant tota la temporada 2014-2015, com fa palès l’organització de conferències en ocasió de l’obertura de les exposicions; seminaris, jornades, etc. En aquest moment de reflexió estival sembla oportú fer un breu resum del que ha passat en aquest apartat.

En primer lloc cal fer referència a les conferències celebrades en ocasió de l’obertura de les exposicions “La Resistència Invisible del Quotidià”: “I Reificación” i “II equívoc”. Conferències a càrrec de Juan Fabuel, comissari de les exposicions, en què van participar, en la primera d’elles els artistes Be Andr i Regina de Miguel, i en la segona la professora de la Facultat de Belles Arts de València María José Martínez de Pisón (que és també membre del Patronat de la Fundació la Posta). Es va fer especial èmfasi, en la incidència que té en la producció artística el fenomen de la deslocalització dels artístiques, apartats moltes vegades dels seus llocs d’origen han d’optar per integrar-se en les seves noves comunitats o quedar suspesos en una internacionalitat o globalitat de perfils dubtosos. És el cas de tots els artistes que participen en el projecte: Regina de Miguel, Be Andr, Aitor Lajarín i Kim Schoen.

La segona de les conferències esmentades es va registrar i es pot veure i escoltar en aquesta web aquí.

Aquesta vocació investigadora i docent s’ha pogut veure també en el desenvolupament del programa “En els límits”, coordinat per Miguel Ángel Baixauli. Un programa compost de dues parts amb les seves peculiaritats pròpies. La primera d’elles celebrada durant el mes de maig, ha girat entorn del seminari sobre Cinema Processual impartit per Miguel Ángel Baixauli, amb la participació de María José Martínez de Pisón, el qual ha inclòs la conferència de Miguel Morey sobre l’escena en Nietzsche i “El naixement de la tragèdia”. Amb el patrocini del Màster d’Arts Visuals i Multimèdia de la Universitat Politècnica de València, buscava convertir l’espai expositiu de la Fundació La Posta en una aula en la qual compartir coneixements i treballar sobre l’audiovisual fossin tot un, amb la participació d’un grup de persones que despullats dels seus estatuts de professor i alumne accedissin a un nou estatut de participants en la producció del projecte cinematogràfic “Veure no és parlar” en procés. Amb aquesta finalitat, La Posta es va convertir en un “plató de rodatge” el dia de la conferència de Miguel Morey, amb la finalitat de registrar-la per la seva posterior incorporació al film citat. D’altra banda, aquesta primera part de “En els límits” ha inclòs l’exhibició d’un conjunt d’audiovisuals elaborats per alumnes presents i passats del Màster d’Arts Visuals i Multimèdia UPV, fins a un total de nou treballs, que es van poder veure en tres tandes. Treballs de Lucía Montero, Yas, Grup d’art Manusamo & Bzika, Germán Torres, Patricia Cadavid, Alejandra Bueno, Juan Carlos Rosa Casasola i Nacarid López. Una part important d’aquests treballs es poden veure en aquesta web, a l’apartat Media – Screening.

Estretament lligat a la docència ―entesa en els termes als quals s’ha fet referència―, cal referir-se a la participació d’assistents a les activitats que, patrocinades per Cinema per Vindre, s’han dut a terme a la Fundació La Posta, inclosa la producció dels audiovisuals en exhibició. Aquesta va ser una qüestió central de la segona part de “En els límits”: “Públics per vindre”. La participació es concep com quelcom consubstancial a unes activitats cinematogràfiques que, aprofitant les noves tecnologies audiovisuals, converteix el treball de producció, tradicionalment fortament estructurat segons principis fordistes i tayloristes, en un treball col•laboratiu. “En els límits 2ª part: Públics per vindre”, desenvolupat durant el mes de juny, pren peu en l’última edició de Cinema per Vindre celebrat entre els mesos de febrer i març de 2015 a Las Naves, i divulga treballs realitzats en aquestes jornades o per aquesta ocasió a La Posta per: Rosa Esteso, Pau Berga, Octavio Guerra, David Cantarero Tomàs, Álvaro Yebra, Alfonso Legaz, Lola Bataller Alberola, Paula Giménez, Mabel Fuentes, Pepa L. Poquet i Damià Jordà (a més de les fotografies de Mario Zamora).

La preocupació per les noves formes com s’organitza el treball creatiu, s’ha pogut veure també, amb la participació de la Fundació La Posta a les Jornades “Assercions i Contradiccions en els processos participatius”, que van tenir lloc a la Facultat de Belles Arts de València i a la Fundació La Posta, organitzades per Mijo Miquel (Departament d’Escultura), Universitat Politècnica de València, amb la participació de Miquel Àngel Baixauli, David Estal, la Dula Estudi i Lletra Salvatge.