Nihil Obstat. L’Exposició

L’EXPOSICIÓ funciona en tres fases de lectura, que donen compte del procés de creació en un recorregut progressiu per l’espai expositiu.

واحد 1

La primera fase s’aproxima, de manera molt lleu però eficaç, a la construcció de la imatge de la dona marroquina des de l’herència visual de l’arxiu colonial. Amb tot just tres postals i un parell de llibres per a ser consultats, ens acostem a aquesta visualitat “orientalista” (Edwuard W. Said), però d’una forma en absolut emfàtica, sinó més aviat com una cosa que ha estat incorporat a la vida quotidiana sense ser, encara, problematitzat. En la major part del món, per cert, les primeres fotografies que es “van prendre” van ser obra del colonitzador.

اثنان 2

En aquesta segona fase, l’artista comença una recerca per escapar d’aquesta construcció d’imatge que ha heretat. Surt del saló de relíquies colonials per mirar de trobar una altra imatge possible. Però en la seva recerca no pot deixar d’entropessar amb imatges que, encara que noves i actuals, revelen construccions i reproduccions prèvies, restes d’estereotips, vestigis de clixés (i un clixé és, precisament, la imatge fotogràfica en negatiu que serveix per a la tirada de còpies). Entre els clixés folkorizantes i els constructes publicitaris, és com si el cos femení hagués de lluitar permanentment amb un maniquí, enfrontar-se a ell cos a cos en cada gest. L’artista, llavors, plora. La seva pròpia imatge es fragmenta i es dispersa com les llàgrimes.

ثلاثة 3

Lamia Mohacht decideix llavors generar un set, un estudi en el qual diverses dones puguen triar i construir lliurement, per si mateixes, el gest que volen lliurar a la càmera. Tan important és ara la construcció d’imatge com les relacions que es van establint amb les dones que passen per l’estudi. El cos a cos és un altre. El pacte recíproc entre fotògrafa i persona fotografiada és ara determinant. Com explica l’artista, es tracta ja “d’una invitació a totes les dones marroquines per participar en la creació d’un retrat col·lectiu”. I totes les dones vol dir “qualssevol siguin les seves creences religioses, els seus orígens ètnics i socials o la seva orientació sexual”.