Extracció de neodimi

Dintre de la programació de LABi (Laboratori de pensament, creació i difusió de la imatge), organitzat en col·laboració amb el Màster de Fotografia, Art i Tècnica, de la UPV, es planteja la utilització de 4 espais: el CUB, la VITRINA, la FAÇANA i INSTAGRAM.

Amb el treball de Guillem Sarriá “Extracció de neodimi” s’inicia la VITRINA del LABi. La VITRINA permet la contemplació de les peces exposades ininterrompudament les 24 hores del dia, amb independència dels horaris d’obertura i tancament. La vitrina mai dorm, el seu objectiu és d’una banda servir de pròleg al nucli de l’espai, situat al CUB, mostrant a l’exterior, sense cap tipus d’interrupció, l’ideari de LABi a través de l’exhibició de projectes amb una gran potència visual.

En to de tutorial, el vídeo exhibit a la VITRINA mostra com extreure un imant i inutilitzar possible informació residual de la unitat de memòria. El funcionament de la unitat es basa en el magnetisme dels imants per emmagatzemar la informació a les pistes del disc. Aquest procés d’extracció té com a fi l’anul·lació de la unitat i es planteja com un acte iconoclasta que pretén separar a diferents nivells: unitat d’emmagatzematge, informació i dades.

Extracción de neodimio, Guillem Sarriá

 

PUBLICACIONES RELACIONADAS val

LABi