LABi

El LABi (Laboratori de pensament, creació i difusió de la imatge) s’erigeix com un espai en el qual poder experimentar i investigar noves vies d’estudi i comprensió de la imatge en connexió amb les necessitats ciutadanes. Aquesta proposta creativa té la seva seu a La Posta. Entre els mesos de gener a maig de 2017 el LABi desenvoluparà el seu programa, en col·laboració amb el Màster Universitari en Fotografia, Art i Tècnica de la UPV, que inclourà esdeveniments de caràcter participatiu com converses i tallers, així com exposicions i projeccions. Aquest espai busca ser un lloc de referència al barri, al qual persones de diverses edats i interessos construïsquen de manera conjunta noves visions i interpretacions al voltant de la creativitat.

Les activitats proposades pel LABi es desenvolupen principalment al voltant de quatre espais, tres d’ells físics i un de virtual: el Cub, la Vitrina, la Façana i Instagram.

Al Cub, situat a l’interior de l’espai que ocupa la Fundació La Posta al Barri del Carme, es desenvolupen les activitats en format expositiu, converses i presentacions, així com els tallers. Aquest espai té com a objectiu reforçar el vincle amb el barri i donar eines a tot tipus de públic per a la comprensió de la imatge.

La Vitrina és l’extensió del Cub, i permet portar el format expositiu al carrer, permetent la contemplació de les peces exposades ininterrompudament les 24 hores del dia, amb independència dels horaris d’obertura i tancament. La vitrina mai dorm, el seu objectiu és d’una banda servir de pròleg al nucli de l’espai, situat al Cub, mostrant a l’exterior sense cap tipus d’interrupció l’ideari de LABi a través de l’exhibició de projectes amb una gran potència visual.

La Façana, per la seva banda, acollirà una sèrie de projeccions de peces, tant en format vídeo com fotografia, destinades també a poder ser vistes des de l’exterior de l’espai, i convidant al vianant a accedir al seu interior a la recerca de més informació. L’objectiu d’aquest espai és anunciar la nostra arribada al barri, fent ús del magnetisme de la imatge, tant fixa com en moviment i reforçant el caràcter interdisciplinari del LABi.

Instagram ens permet el desenvolupament d’un altre format de presentació de treballs, molt més dinàmic i accessible. Està consagrat principalment a un format take over continu, que mostrarà les imatges pujades setmanalment per una sèrie de persones seleccionades que tindran com a eix comú la seva relació amb el Barri del Carme. Aquest espai es treballarà de manera paral·lela a les activitats realitzades en els tres espais físics.

El LABi reforça el seu vincle amb el barri que l’acull a través d’una voluntat que elimina les barreres tradicionalment presents entre les institucions culturals i el públic. És un espai mutant i flexible el desenvolupament del qual pretén estar fortament dirigit a respondre les preguntes que el ciutadà es fa al voltant de la imatge, veritable fil conductor de l’existència contemporània.

Es pot contactar amb el Labi enviant un email a: labi.masterfotoupv@gmail.com

PUBLICACIONES RELACIONADAS val

CUB

Tropismes

La vida enunciada. La neovanguardia en el cinema espanyol

Work in Progress

neXes. Noves mirades a la fotografia documental europea

VITRINA

Extracció de neodimi

Irradiance

Everlasting love and coal

FAÇANA

Taller Graffiti digital