Marcel van Eeden, entre les arts plàstiques, el cinema i els videojocs

Els dibuixos de Marcel van Eeden es caracteritzen per l’ús de recursos visuals trets del cinema, principalment de l’estètica del cinema negre i en general el cinema clàssic. Encara que, en una mena de devolució al medi del qual obté les seues imatges, en els últims temps s’ha llançat a la producció d’imatges en moviment. Però, ho està fent en un mitjà d’última generació com ho és el de la producció de jocs, que no podem qualificar com videojocs, donada la seva presentació visual res digital tot al contrari fàcilment identificable amb l’estètica analògica.

Es podria dir que es tracta d’animació, plantejada des del camp artístic, posada a disposició de l’usuari del joc perquè la manipuli des de la seua consola. És per aquest motiu, de construir ponts o plantejar aproximacions entre disciplines com l’art i el cinema, o el post-cinema, i no només pel que fa a compartir recursos tecnològics, sinó, i això és més important, conceptes visuals, és pel que ho portem a SCREENING dins del web de la Fundació La Posta, com a resultat d’anar navegant per la xarxa a la recerca de treballs en la línia dels plantejament de la Posta que contribuïsquen a identificar-nos.

Marcel van Eeden