Everlasting love and coal

En aquest projecte em propose investigar sobre la capacitat del capitalisme tardà per desarmar una consciència política, i del seu poder per crear vincles entre individus aïllats amb finalitats existencials comuns. Aquest és el cas de com milers de persones estan transmetent a través dels seus canals de bellesa de Youtube rituals de blanquejament de dents utilitzant carbó activat. Tinc la intenció d’establir un paral·lelisme no només entre el carbó de les mines al nord d’Espanya amb aquest nou pols negra que, paradoxalment, blanqueja les dents, sinó també per establir un vincle entre tots dos col·lectius: els miners i Youtubers. La primera una classe social la consciència de classe de la qual s’ha debilitat i la segona un col·lectiu que aparentment no té consciència alguna i proclama de manera ostentosa un objectiu clar: posseir dents tan blanques com les estrelles del cinema.

Everlasting love and coal, Juan Ripoll

 

PUBLICACIONES RELACIONADAS val

LABi