Processual Cinema

Col·laboracions

Dintre del pla d'activitats de la Fundació La Posta es planteja com un dels apartats dotats de singularitat pròpia, el relatiu al Processual Cinema. Donades les seves especials característiques, podrà desenvolupar-se en unes dates determinades dins de la programació d'activitats i exposicions de la Fundació La Posta, o bé pot creuar transversalment tota la programació, no només pel que fa a calendari sinó també pel que fa a continguts.